Laudato Si’ – Pakten mellom menneskehet og miljø

Våre små handlinger forandrer verden

Vi må ikke tro at våre små handlinger for miljøet ikke vil forandre verden. De kommer samfunnet til gode, for de bærer frukt utover de vi kan konstatere, og fremkaller en godhet som har en tendens til å spre seg, selv om vi ikke ser det.

Videre vil utviklingen av en slik adferd gi oss tilbake følelsen av vår egen verdighet, gi oss større dybde i tilværelsen og erfaring av at livet på jorden er verdt til å leve (LS 212).