Laudato Si’ – Fred med seg selv

Naturen er fylt med ord om kjærlighet

Ingen kan modnes i tilfreds enkelhet uten fred med seg selv. En riktig forståelse av spiritualiteten består til dels i å utvide vårt begrep om fred, som er mye mer enn fravær av krig.

Menneskets indre fred er nært knyttet til ivaretakelse av økologien og det felles gode, for når den leves autentisk, reflekteres den i en likevektig livsstil, som, sammen med evnen til undring, fører oss til en dypere forståelse av livet.

Naturen er fylt med ord om kjærlighet, men hvordan kan vi høre dem midt i den konstante støyen, i de vedvarende og enerverende distraksjonene, eller i kulten av det ytre? (LS 225)

Kanskje kan vi benytte litt av denne søndagen for å øve oss i å lytte til ‘naturens ord om kjærlighet’?