Laudato Si’ – Oppdragelse til miljøansvarlighet

Forbindelse mellom en god estetisk utdannelse og bevaringen av et sunt miljø

I denne sammenheng kan ikke forbindelsen mellom en god estetisk utdannelse og bevaringen av et sunt miljø oversees. Ved å læres opp til å se og verdsette skjønnhet, lærer vi å ta avstand fra en utilitaristisk pragmatisme. Hvis noen ikke lærer å stoppe opp og beundre noe som er vakkert, må vi ikke bli overrasket om han eller hun behandler alt som objekter som kan brukes eller misbrukes uten skrupler.

Miljøutdannelsen forblir ufruktbar hvis den ikke også bestreber seg på å utbre et nytt syn på mennesket, på livet, på samfunnet og forholdet til naturen. Ellers vil konsumismens paradigme fortsette å utbres ved hjelp av media og markedets høyeffektive maskineri (LS 215).

Bilde: Sølvtistel i Alpene, vernet art (HHM)