Laudato Si’ – Økologisk omvendelse

Menneskehetens fornyelse

Den kristne spiritualitetens store rikdom, akkumulert som den er gjennom 20 århundrers erfaringer gjort personlig og i fellesskap, er et verdifullt bidrag til menneskehetens fornyelse.

Jeg vil gjerne gi kristne noen forslag til en økologisk spiritualitet som springer ut av vår tro, for det Evangeliet lærer oss, har konsekvenser for vår måte å tenke, føle og leve.

Det handler ikke så mye om ideer, men fremfor alt om motvasjonene som følger av spiritualiteten og som fremmer en lidenskap for å verne om verden.

Det er ikke mulig å gå inn for slike høye idealer basert bare på doktriner, uten en mystikk som beskjeler oss, uten indre beveggrunner som ansporer, motiverer, oppmunterer og gir mening til individuelle og felles aktiviteter.

Jeg må innrømme at vi kristne ikke alltid har tatt imot og utviklet den rikdom som Gud har gitt Kirken, hvor Åndens liv ikke er adskilt fra kroppen, naturen eller verdens realiteter, men leves i og med dem, i fellesskap med alt som omgir oss.

Bilde: Klosterkirken på Tautra (HHM)