Laudato Si’ – Økologisk omvendelse

De ytre ørkenlandskap vokser i verden, fordi den indre ørkenen er blitt for stor

Hvis det stemmer at “de ytre ørkenlandskap vokser i verden, fordi den indre ørkenen er blitt for stor” (Benedikt XVI), da er den økologiske krisen også en oppfordring til en dyp indre omvendelse.

Men vi må tilstå at det finnes engasjerte og bedende kristne som viser tendenser til å latterliggjøre andres bekymring for miljøet under påskudd av realisme og pragmatisme. Andre er passive , de velger å ikke legge om vanene og er inkonsekvente. De trenger følgelig en økologisk omvendelse, hvor virkningene av deres møte med Jesus Kristus blir synlige i deres forhold til verden rundt seg.

Å leve kallet til å ta vare på Guds skaperverk er en vesentlig del av et godt moralsk liv; det er ikke et valg man har eller et sekundært aspekt ved den kristne erfaring (LS 217).

Bilde: Klosterkirke Tautra (HHM)