Laudato Si’ – Glede og fred

Mindre er mer – Evnen å kunne glede seg over lite

Kristen spiritualitet foreslår en annen forståelse av livskvalitet og oppmuntrer til en profetisk og kontemplativ livsstil som gir opphav til dyp glede uten å være besatt av å konsumere.

Det er viktig til å ta opp en gammel lære som er tilstede i forskjellige religiøse tradisjoner, også i Bibelen. Det handler om overbevisningen om at “mindre er mer”. Opphopningen av stadig flere muligheter til konsum distraherer hjertet og hindrer oss i å verdsette den enkelte ting og det enkelte øyeblikk.

I motsetning til dette vil et uforstyrret nærvær overfor den enkelte realitet – om aldri så liten – åpne for oss mye større muligheter for forståelse og personlig utfoldelse.

Kristen spiritualitet stimulerer til langsom vekst og til evnen til å kunne glede seg over lite.

Den er en retur til enkeltheten som tillater oss å stoppe opp og verdsette de små ting, og å være takknemlige for de mulighetene livet byr på uten å klamre oss til det vi har eller gremmes over det vi ikke har.

Dette forutsetter at vi unngår herredømmets dynamikk og den rene opphopning av fornøyelser. (LS 222)