Laudato Si’ – Sunn ydmykhet og lykkelig enkelthet

Nødvendigheten av å fremme de store verdiene

Nøkternhet og ydmykhet har ikke vært synderlig verdsatt det siste århundret. Men når utøvelsen av en dyd svekkes både i samfunnet og i den enkeltes liv, forårsaker det et utall misforhold, inkludert miljømessige.

Derfor holder det ikke lenger kun å snakke om økosystemenes integritet. Man må også våge å ta opp menneskelivets integritet, nødvendigheten av å fremme og forbinde alle de store verdiene.

Når ydmykheten går tapt i et menneske, og det så begeistres over å kunne herske fritt over alle ting, da må det ende opp med å volde skade både på samfunnet og miljøet.

Det er ikke lett å fremme denne sunne ydmykheten eller en lykkelig enkelthet, når vi anser oss selv for å være autonome, når vi ekskluderer Gud fra våre liv og erstatter ham med vårt eget ego, når vi tror at vår egen subjektivitet kan avgjøre hva som er godt og hva som er ondt. (LS 224)