En ny hverdag – Norge gjenåpnes

En hverdag med økt beredskap er den nye normalen som vi går over til fra lørdag 25. september kl 16:00. Kravet om én meters avstand bortfaller og det samme gjelder alle restriksjoner ved arrangement og gudstjenester.

Dette betyr at fra lørdag 25. september kl 16:00 blir alle messer og arrangement i St. Hallvard slik dere kjenner det fra før pandemien. Du trenger ikke bestille billett og det er ingen begrensninger på antall deltagere. Dette gjelder inntil videre.

Likevel er det viktig å ta hensyn til menneskene rundt deg. Ikke minst ved å ta vaksinen. Smittevern er nestekjærlighet i praksis! Husk å vaske hendene (eller bruk antibac), host i albuen, hold deg hjemme om du har luftveissymptomer eller er syk og test deg om nødvendig.

Biskop Bernt har også meldt fra om at munnkommunion igjen vil være tillatt.

Vi gleder oss til å se dere igjen 🙂