Laudato Si’- Kjærlighet på det sivile område

Et universelt fellesskap

Å ta vare på naturen er del av en lisvsstil som inkluderer evnen til å leve sammen og til fellesskap.

Jesus minnet oss om at Gud er vår felles Far, og dette gjør oss til søsken. Søskenkjærlighet kan bare være gratis, den kan aldri være betaling for noe en annen gjør eller forskudd for noe vi håper han skal gjøre.

Derfor er det mulig å elske sine fiender.

Den samme uegennytten leder oss til å elske og akseptere vinden, solen og skyene, selv om v ikke kan kontrollere dem. Derfor kan vi snakke om et universelt fellesskap. (LS 228)

Bilde: Skyer over Holmenkollen (HHM)