Ukens pave Frans

Fellesskapets beste

De krisene vi nå opplever stiller oss overfor et valg. Vi kan velge å gripe det an ut fra kortsiktighet og profitthensyn, eller vi kan se dette som en mulighet til å vende om og forandre oss. Hvis vi tenker på menneskeheten som en familie og jobber sammen mot en framtid basert på fellesskapets beste, kan resultatet bli en helt annen verden. 

Sammen kan vi velge å handle med kjærlighet, rettferdighet og barmhjertighet. Sammen kan vi gå mot et mer rettferdig og bærekraftig samfunn, der de mest sårbare blant oss får stå i sentrum.


Fra felleserklæringer om vern av skaperverket fra pave Frans, patriark Bartolomeus (ortodoks) og erkebiskop Justin av Canterbury (Den anglikanske kirke), september 2021.

Foto: axios.com
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar