Velkommen til St. Hallvard kirke

På grunn av gjeldende smitteverntiltak i Oslo kommune må du huske på følgende dersom du ønsker å delta i en messe eller annen aktivitet i regi av St. Hallvard menighet (gjelder fra torsdag 9. desember):

– alle arrangement/messer på ukedager krever registrering ved inngangen med fullt navn og telefonnummer,

– alle messer på søndager og spesielle høytider krever forhåndsbestilling av billett på https://billett.katolsk.no/. Billettbestilling åpnes oftest torsdagen før.

– bruk ALLTID munnbind (dette er påbudt),

– følg de anvisninger du får av kirkevert, prest eller plakatene ved inngangen,

– vær hjemme om du har symptomer på forkjølelse eller sykdom og ha lav terskel for å velge å være hjemme.

Hvis du ønsker å motta kommunion ber vi deg huske på følgende:

– bruk alltid munnbind,

– følg pilene på gulvet til stedet der kommunion utdeles,

– håndkommunion er eneste tillatte form inntil videre.

Vis hensyn til hverandre. Ta vaksinen og test deg om du er syk. Smittevern er nestekjærlighet i praksis!

For oppdateringer følg med på denne hjemmesiden og vår fjesbokside.

Det feires messer (og kirkekaffe) til vanlig tid i St. Hallvard kirke og vi ser fram til å se deg!

Kirkerommet er åpent for privat bønn:
mandag-fredag fra kl. 7.30 og stenges etter kveldsmesse kl. 18 eller 19
lørdag fra kl. 10.30 og stenges etter kveldsmesse kl. 19
andre tider for helligdager

Skriftemål og samtale med prest avtales individuelt.