Laudato Si’ – Kjærlighet på det sivile område

Vi må få tilbake bevisstheten om at vi trenger hverandre

Vi må få tilbake bevisstheten om at vi trenger hverandre, at vi har et ansvar for andre og for verden og at det lønner seg å være god og ærlig.

Vi har alt for lenge befunnet oss i et moralsk forfall hvor etikk, godhet, tro og ærlighete er blitt hånet. Nå har tiden kommet for å innse at vi har hatt liten nytte av denne glade overfladiskheten.

Når det sosiale fundamentet i et samfunn tæres bort med det resultat at vi kjemper mot hverandre for å forsvare egne interesser, vokser det frem nye former for vold og brutalitet, og utviklingen av en sann kultur for vern av miljøet hindres. (LS 229)