Laudato Si’- Kjærlighetens ‘lille vei’

Aldri la en anledning går fra deg til et vennlig ord eller et smil

Den hellige Thérese av Lisieux’ eksempel inviterer oss til å praktisere kjærlighetens “lille vei”, aldri la en anledning gå fra seg til et vennlig ord, et smil, små gester som signaliserer fred og vennskap.

En helhetlig økologi består også av enkle dagligdagse gester som bryter med voldens, utnyttelsens og egoismens logikk. Og vice versa: En verden med et overdrevet forbruk er også en verden hvor livet i alle sine former blir mishandlet. (LS 230)