Månedlig Arkiv: september 2021

Laudato Si’ – Økologisk opplæring og spiritualitet

Mot en ny livsstil (3)

En endring i livsstil kunne føre til et sunt press mot dem som innehar politisk, økonomisk og sosial makt. Det er dette forbrukerbevegelser oppnår når de boikotter visse produkter og effektivt påvirker industriforetak i retning av å modifisere produksjonsmåter og vurdere sitt økologiske fotavtrykk.

Det er et faktum at når sosialt press får konsekvenser for inntjeningen, da ser foretakene seg nødt til å endre produksjonsmåter. Dette viser også forbrukernes sosiale ansvar, at det “å kjøpe ikke bare er en økonomisk handling, men også en moralsk handling.” Derfor er det i dag slik at “miljø-ødeleggelse utfordrer oss til å undersøke vår livsstil.” (Benedikt XVI, LS 206)

Skaperverkets tid 1. september – 4. oktober

1. september: Verdensbønnedagen for skaperverket

I dag 1. september er ‘Verdensbønnedagen for skaperverket’ og samtidig begynner vi perioden som kalles ‘Skaperverkets tid’, på engelsk ‘Season of creation’. Perioden avsluttes på høytidsdagen for den hellige Frans av Assisi, 4. oktober.

Skaperverkets tid blir markert i ulike kirkesamfunn verden over. Markeringen er en anledning til å forsterke vårt forhold til både Skaperen og det skapte, og perioden har et tydelig fokus på kirkens ansvar for vern om skaperverket.

Temaet i år er ‘ET FELLES HJEM? Å FORNØYE GUDS OIKOS’. Begrepet Oikos er et gresk ord som betegner familiens hus og eiendom. Guds oikos mener altså Guds hus med hele dens eiendom, altså hele skaperverket. Guds oikos er ‘Fellesskapet av de elskede’ – som det heter i bønnen for i dag. (Les bønnen her: https://sthallvard.katolsk.no/bonnen-for-skaperverkets-tid/)

Pave Frans oppfordret søndag 29. august alle mennesker til å iverksette “avgjørende, nødvendige tiltak” i den kommende Skaperverkets tid for å “forvandle denne krisen til en mulighet.”

Under søndagens Angelus sa Frans at “jordens rop og de fattiges rop blir stadig mer alvorlige og alarmerende.” Nå er det på tide for alle mennesker, spesielt katolikker og kristne, å øke sitt engasjement for vårt felles hjem ved å gjøre mer enn noen gang for å beskytte Guds skaperverk.

For mer informasjon (på engelsk) se nettsiden https://seasonofcreation.org/. Dere kan finne mye informasjon om hva som kan gjøres, her: https://seasonofcreation.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-SOC-Full-Guide.pdf. Dere finner også informasjon om Skaperverkets tid på Laudato-Si’-siden https://laudatosimovement.org/seasonofcreation/.

Ha en god Skaperverkets tid! Deres innsats gjør en forskjell!

Bilde: Oslo, sett fra Ekeberg (HHM)

Laudato Si’ – Økologisk opplæring og spiritualitet

Mot en ny livsstil (2)

Besettelse av konsumistisk livsstil kan – især når kun et fåtall kan pleie den – bare utløse vold og gjensidig ødeleggelse.

Men alt er ikke tapt. Mennesker som er i stand til det verste, kan også reise seg, bestemme seg for det gode og forbedre seg, starte på ny, til tross for de mentale og sosiale betingelser som presser seg på.

Vi er i stand til å kaste et ærlig blikk på oss selv, å innrømme vår egen dype utilfredshet, og til å slå inn på nye veier mot autentisk frihet (LS 205).

Bilde: Hardangerbroen, et eksempel for en ny vei med større frihet (HHM)