Laudato Si’- Fjellene er høye og skjønne

Dalene er stille, svale og skyggefulle

Den hellige Johannes av Korset lærte at alt det gode som finnes i denne verdens ting og erfaringer, “i høyeste grad finnes i Gud …”. En mystiker (som karmelitten Johannes av Korset) erfarer den indre forbindelsen mellom Gud og alle skapninger og slik fornemmer at “Gud er alle ting” for ham.

Hvis man står overveldet foran et høyt fjell, kan mystikeren ikke skille det fra Gud. Og denne indre erfaringen må overgis til Gud:

Fjellene er høye, overveldende rike, vidstrakte, skjønne, grasiøse, blomstrende og duftende.
Min Elskede er for meg disse fjell.
De ensomme dalene er stille, behagelige, svale, skyggefulle, rike på vidunderlige floder.
Med sitt mangfold av tresorter og vidunderlige fuglesang er de en fortryllende nytelse for sansene
og gir svalhet og hvile i sin ensomhet og stillhet.
Den Elskede er for meg disse daler.

Åndelig sang XIV, 6-7, Efrem Forlag 20008, sitert i LS 232. Bilde: Otertinden, Signaldalen i Troms (HHM)