Ukens pave Frans

Måtte Jomfru Maria, Herrens ydmyke tjenerinne, hjelpe oss til å forstå at å tjene ikke gjør oss mindre, men hjelper oss til å vokse, og til å se at gleden ved å gi er større enn gleden ved å få (jfr. Apg 20,35).

Pave Frans, september 2021

Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar
Foto: Vatican Media