“Vårt hjemland er Himmelen.”

«Livserfaringen har lært meg at det ikke finnes normale år, og det synes jeg er helt greit.»

… sier biskop Erik Varden som ble bispeviet for ett år siden, 3. oktober 2020. Her følger et utdrag fra artikkelen på katolsk.no

Biskop Erik (47), som har bodd 30 år utenfor Norge, har fortsatt en opplevelse av at Norge er både hjemland og utland. Norge er helt annerledes nå enn det var da han forlot sitt hjemland. For biskop Erik ble det å vende hjem til Norge et kultursjokk. Men han mener at kultursjokket hjelper ham med arbeidet for de flerkulturelle katolske menigheter i bispedømmet.

Hans første år som biskop var preget av koronapandemien. Han sammenligner dette året med eksilerfaringen som vi hører mye om i Bibelen. Og han synes at det er en viktig erfaring som vi ikke burde legge fortest mulig i en skuff – noe som mange nå lengter etter og også gjør.

«Ja, Gud bruker erfaringen av eksilet til å fortelle oss noe … Den erfaringen kan få oss alle til å stille noe viktige spørsmål:
Hvor hører vi hjemme?
Hva er veien som fører dit?
Hvorfor er vi ikke hjemme nå?”
Og enda et spørsmål som sikter på vårt fellesskap: “Hva er forpliktelsene som hører med til å bygge opp vårt felles hjem? Da tenker jeg ikke bare på menigheten som et hjem, men også samfunnet.”

Kanskje kan vi ta oss litt tid i dag for å besvare spørsmålene helt personlig for oss selv?

Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen