For meg er Kirken min familie

Igjen har det kommet en nedslående rapport om misbruk av barn og unge – denne gang fra Frankrike. Omfanget av forbrytelsene er ufattelig. Og selvsagt blir det reaksjoner fra omverden. Utmeldinger og spørsmål om hvordan en katolikk kan forbli medlem i Kirken, er blant reaksjonene.

Da er det godt å lese hva den tyske biskop i Limburg Georg Bätzing sier. Bätzing er leder for den tyske bispekonferansen og etterfølger av kardinal Reinhard Marx fra München.

For meg er Kirken min Familie.
Jeg kan ikke melde meg ut der.
Jeg kan ikke forlate Kirken
– fordi jeg er forbundet med henne,
– fordi jeg har mye å takke henne for,
– fordi jeg lider med henne
– og fordi jeg ønsker å forandre henne.

Foto: presse.bistumlimburg.de