Ukens pave Frans

Skapningenes lovprisning

Sammen med den hellige Frans priser vi deg, Far, med alle skapninger som du har frembragt med dine mektige hender. De er dine og er fylt av din tilstedeværelse og din omsorg.

Pave Frans på minnedagen for den hellige Frans av Assisi, 4. oktober 2021

Foto: Catholic News Service
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar