Den hellige Teresa av Ávila (1515-1582)

I dag er minnedagen for nonnen fra Ávila som reformerte karmelittordenen (uskodde eller barfot-karmelitter) sammen med Johannes av Korset. Teresa var plaget av alvorlige sykdommer og gikk gjennom mange kriser i sitt liv. Gjennom dem fikk hun så mye mot og styrke at hun ble til en reformator og lederskikkelse i den nye ordensgrenen.

Teresa skrev en bok om bønn (Den indre borgen) som gjelder som et av mysticismens hovedverk. Fortere å lese og bedre å huske er hennes utsagn nedenfor:

Etter min mening er den indre bønnen
ikke noe annet
enn å dvele ved en venn
som vi ofte møter to ene –
simpelthen for å være sammen med ham
siden vi vet at han elsker oss.