Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud

Refleksjon over dagens lesning (Rom 8,26-30) – Ånden selv går i forbønn for oss

Ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.
    Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin Sønns bilde, så han skal være den førstefødte blant mange søsken. Og dem som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt. Dem som han har kalt, har han også kjent rettferdige, og dem som han har kjent rettferdige, har han også herliggjort.

For en flott lesning i dag. Hele livets fylde blir lagt frem for oss:

  • Vår hjelper er den hellige Ånd
  • Ånden ber i og for oss etter Guds vilje
  • Alt tjener til det gode for dem som elsker Gud
  • Vi blir formet etter Jesu bilde og er hans søsken
  • Vi ble på forhånd bestemt til å følge Jesus og vi er kalt av Gud
  • Derfor er vi blitt rettferdiggjort og herliggjort.

For et frelsesprogram! Kunne vi ønske oss noe mer? Neppe!

Uansett hva vi gjør, hvor vi er, hva vi opplever, om vi ‘bare’ lever vår hverdag, om vi ber bevisst, legger helt konkrete bønneformål foran Gud eller om vi er distraherte og tomme i hodet og hjertet: i oss ber uavlatelig den hellige Ånd, selve Ånden som gir oss liv siden vi ble unnfanget.

Det vi leser her, kan vi tolke slik: Vår oppgave er å holde oss til Jesus, å elske Gud. Det blir vårt svar på Guds kjærlighet. Gud har elsket oss først. – Ta en liten pause og kjenn etter: Du er elsket av Gud, nå!

Følger vi Jesus blir alt annet i livet ordnet for oss slik at det tjener til det gode.

Det er også sant hvis vi opplever det stikk motsatte og kanskje må gå gjennom stor forvirring, lidelse og død.

Når vi kommer ut på den andre siden kan vi oppdage hvor mye godt som underveis har skjedd.

Det store eksempel er selvsagt Påskens Mysterium, Jesu lidelse, død og oppstandelse. Men det finnes mange andre hendelser på denne siden av livet som viser samme mønsteret.

Se gjerne etter i ditt eget liv: Har du gjennomgått en stor lidelse? Kan du ta et kjærlig tilbakeblikk på den tiden? Kan du finne noe godt som har kommet ut av denne lidelsen?