Gud er kjærlighet

Pave Frans reflekterer over kjærlighet, Åndens virke og vårt svar – se også gårsdagens innlegg

Gud er kjærlighet og kjærlighet er ydmyk. Den opphøyer ikke seg selv, men den faller ned som regn på jorden og gir liv.

Men hvordan kan vi følge Jesus? Vi må vie oss helt og holdent til denne oppgaven.

Men det er ikke nok. Det er vanskelig når vi er alene, men det er ikke umulig. Vi har en styrke i oss som hjelper oss. …

Det er en nåde, en ild som den hellige Ånd har tent i oss og som vi må holde brennende.