Den ‘Synodale Prosessen’ – Hvordan legfolket skal bli hørt (1)

Biskop Berislav Grgic fra Tromsø Stift har gitt en god oversikt hvordan de enkelte trinn i den Synodale Prosessen skal se ut:

«Den neste generalforsamlingen av bispesynoden skal finne sted i oktober 2023. Den har som tema: «En synodal kirke: fellesskap, deltagelse og misjon». For at veien frem til synoden skal være synodal, blir alle verdens katolikker denne gangen invitert til å delta i prosessen for å forberede synoden.

For å få til dette på en praktisk måte, skal prosessen åpnes i alle verdens bispedømmer av biskopene den 17. oktober 2021. Deretter skal hvert bispedømme bruke et halvt år på den lokale prosessen.» 

Legfolket skal få sjansen å komme med sine innspill, forslag, ønsker, visjoner og drømmer om en fornyet Kirke.

I en tale om synodalitet i oktober 2015 siterte pave Frans en eldgammel maksime: Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet (“det som berører alle, bør diskuteres og godkjennes av alle”). Denne maksimen gjelder for hele den Synodale Prosessen og særlig i denne første fasen i bispedømmene.

Igjen biskop Berislav: «Etter dette halve året (frem til våren 2022), skal resultatene fra de enkelte bispedømmene samles i de lokale bispekonferanser som for Norges del samler de nordiske biskoper. Det samlede resultatet sendes så inn til bispesynodens sekretariat i Vatikanet i løpet av april 2022. Når alt materialet er kommet dit, skal det forfattes et første arbeidsdokument «Instrumentum Laboris» for synoden i løpet av september 2022.

Deretter forsetter prosessen på kontinentale plan i verden, som skal levere inn sine resultater i mars 2023. I løpet av juni det året skal det så forfattes et nytt «Instrumentum Laboris» som vil danne grunnlaget for selve arbeidet til den XVI. Ordentlige generalforsamling av bispesynoden i oktober 2023.»

Artikkelen fortsetter i morgen.

Kilder til informasjon bl.a.: Biskop Berislav Grgic’s kunngjøring for Trondheim Stift (katolsk.no); tidsskriftet Lacroix (https://international.la-croix.com/news/religion/speak-boldly-listen-carefully/15094) Bilde: Biskop Bernt og biskop Berislav feirer messe i Petersdomen i Roma i 2013, HHM