Tanker fra p. Ragnars preken søndag 14. november

La oss være godt forberedt på det som kommer

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Når den store trengselstiden er forbi, da skal solen bli formørket, og månen miste sitt lys, stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skal gå av lage.
Og da skal de få se Menneskesønnen komme i skyene, i all sin makt og herlighet. Da skal han sende ut sine engler for å samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ende til himmelens ytterste grense...
Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal bli stående. Men dagen eller timen vet ingen, hverken englene i himmelen eller Sønnen, bare Faderen.»
(Mark 13,24-32)

Søndagens tekster handler om ‘De siste ting’. De handler om tillit og håp. De vil minne oss om at den hellige Ånd alltid er med oss.

Om to uker er det allerede adventstid. Advent er en forberedelsestid. Hva forbereder vi oss på? Visstnok jul, ja. Da feirer vi Jesu første komme som menneske, født i stallen i Betlehem. Men åndelig sett forbereder vi oss i adventstiden på Jesu annet komme. Og det vil skje når vi dør. Mellom Jesu første og andre komme vandrer Gud sammen med oss.

Lesningene i dag: I Daniels bok (Dan 12,1-3) hører vi om erkeengelen Mikael. Han verner folk mens omveltingen foregår. For en trøst! I andre lesning (Hebr 10,11-14.18) hører vi om en gruppe som lider under endetidsfobi. Kristus er lyset som skinner for dem. Evangelisten Markus trøster de første kristne: De rettferdige skal seire. Vi skal se frem til dommedagen. Vi burde ikke være redde.

Vi må se døden i øye. Vi må stå fremfor Gud. Og vi kan være visse om: Guds nåde og barmhjertighet stopper ikke i døden. Skjærsilden er et sted som gir trøst og håp. Det er ikke et mini-helvete med ild og pine. Det finnes smerte i hver form for kjærlighet. Da kan ilden være en god metafor, nemlig for smerten når vi er adskilt fra dem vi elsker.

La oss være godt forberedt!

Bilde: Wikimedia Commons: Vincen Van Gogh – Stjernenatt