Søndagsblad for søndagene 21. og 28. november 2021

Vår kjære sakristian sr. Pauline Nguyen skal avlegge evige løfter lørdag den 20. november kl. 12.00 i St. Olav domkirke. Kom til messen og be til Gud for henne!