Ukens pave Frans

Håp og visshet

Vårt liv blir godt når vi venter på en som er oss kjær eller en som er viktig. Måtte denne adventstiden hjelpe oss slik at vårt håp blir forvandlet til visshet om at Han som vi venter på elsker oss og aldri vil forlate oss.

Pave Frans, 1. søndag i adventstiden 2021

Foto: Catholic Telegraph
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar