Alt som lever skal få se Guds frelse

Gjør veien klar for Herren – P. Ragnars preken fra 2. søndag i advent

Det var i det femtende år av Caesar Tiberius’ regjering, mens Pontius Pilatus var guvernør i Judea og Herodes landsfyrste i Galilea, hans bror Filip i Iturea og Trakonitis, Lysanias landsfyrste i Abilene, og Annas og Kaifas var yppersteprester – da talte Gud til Johannes, Sakarias’ sønn, ute i ødemarken.

Og han drog omkring i hele landet ved Jordan og forkynte at folket måtte vende om og la seg døpe, for å få tilgivelse for sine synder, slik som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord:

«En røst roper i ødemarken: Gjør veien klar for Herren, jevn stiene ut for ham! Hver dal skal fylles, hvert fjell, hver ås skal slettes, hver kroket vei skal rettes ut, hver ulendt sti bli jevn. Og alt som lever skal få se Guds frelse.»

Jesu historie begynner med Johannes Døperen, han som roper i ødemarken.

Vi må lytte til ham for å kunne forberede oss i denne adventstiden.

Alle de fire evangeliene snakker om Johannes. I Lukasevangeliet får vi nøyaktige fakta om tidspunktet og stedet for Johannes’ opptreden.

Det fyller oss med forventning og med glede: Alt som lever skal få se Guds frelse!

Verden er ikke perfekt. Det finnes lidelse, smerte og død. Det er kun én som gir frihet og frelse. Jesus er tilstede i hvert menneske, også i oss!

I adventstiden forbereder vi oss til Jesu annet komme. Da blir det dommedag. Jesus vil spørre oss: Hva har du gjort i ditt liv? Det kan være ubehagelig.

Hvordan ser vår verden ut? I Norge kaster vi 1/3-del av all mat, andre steder sulter mennesker ihjel. Folk lider under ensomhet, mangel på omsorg og kjærlighet. Hva har du gjort?

Adventstiden er tiden for å velge en ny retning: Daler fylles, veier gjøres rett. Fjell av stolthet og arroganse smuldrer hen. Konkret for oss gjelder det å vise kjærlighet til Gud og til vår neste – og også til oss selv.

Når vi gjør det, så er vi forberedt og Jesus kan spørre oss: Hva har du gjort?

Vi har alle forutsetninger for å være klare.

Maranatha: Kom, Herre Jesus!