Pavens bønn i adventstiden

Kom, Herre Jesus – Maranatha

Bønn er det som holder hjertets lampe tent. Dette gjelder spesielt når vi føler at vi ikke lenger er entusiastiske.

Bønn tenner lampen på nytt, fordi den bringer oss tilbake til Gud, til tingenes sentrum. Bønn vekker sjelen igjen fra søvnen og fokuserer den på det som betyr noe, på meningen med tilværelsen.

Selv i våre travleste dager må vi ikke velge bort bønnen. Hjertets bønn kan være nyttig for oss, idet vi gjentar korte bønneord.

I adventstiden ville det passe bra å gjenta:
“Kom, Herre Jesus.”

Kun disse få ordene, men vi må si dem ofte: “Kom, Herre Jesus.” Denne tiden, som vil forberede oss til jul, er vakker: vi tenker på julekrybben og julen, så la oss si fra hjertet: “Kom, Herre Jesus.”

Pave Frans