Om viktigheten av å øve seg i å MOTTA kjærlighet

Vi alle kjenner godt Jesu bud: “Elsk Gud og din neste som deg selv.”

Men: Kan vi gi noe uten å ha mottatt noe først? Konkret: Kan vi gi kjærlighet uten å ha mottatt kjærlighet først?

Den katolske forfatteren Judy Cannato (1949-2011) skriver:

«Hele universets historie har vært historien om kjærligheten som er utgytt.

Den østeriske Jesuitten Karl Rahner minnet oss om at nåde ikke er noe annet enn den guddommelige selvkommunikasjonen i kjærlighet.

Gud skaper for å gi bort seg selv i kjærlighet.

Alt som skaperverket noen gang har blitt invitert til å gjøre er å ta imot denne kjærlighetens gave.

Dessverre har vi blitt trent til selv å være aktive, til å handle, til å ha kontroll. Vi har glemt at vi ‘bare’ er mottakere.

Å bli elsket avvæpner oss, børster bort selvforsvaret vårt, og utsetter oss ikke bare for den andre, men også for oss selv. Og det å måtte se på oss selv, er noe vi helst ikke gjør, vi vender bort våre blikk.

Overalt roper og hvisker Den Hellige: “La meg elske deg.” Og alt som vi blir bedt om, er å motta. Dette er den sanne oppgaven vi har i livet, vårt livsverk. Ikke noe mer og absolutt intet mindre.»

Sakset og oversatt fra cac.org, daglige meditasjoner, 15.01.2022. Bilde: HHM