Enhet i mangfold

Det fantastiske med vår Kirke – p. Ragnars preken fra siste søndag om andre lesningen

Søstre og brødre, legemet er ett og har likevel mange lemmer. Og omvendt: om der enn er mange lemmer, utgjør de sammen bare ett eneste legeme. Og slik er det også med Kristus. For vi ble alle døpt i én Ånd, til å være ett legeme, enten vi så er jøder eller hellenere, slaver eller fribårne, som det også er den ene og samme Ånd vi har fått å drikke av. På den annen side består jo legemet heller ikke av ett eneste lem, men av flere. 
Men nå er dere Kristi legeme og hver på sin måte en del av det. (1 Kor 12,12-14.27)

Denne lesningen fra første brevet til Korinterne er fantastisk! Den beskriver at det finnes ulike nådegaver, men de utgår fra den samme Ånd. Det betyr at vi lever som ett med Kristus og med hverandre. Det er enhet og mangfold samtidig.

Visstnok finnes ulike meninger i Kirken: Noen mener at Kirken er litt for mektig, litt for gammeldags m.m. Andre mener at vi må verne om tradisjonen og ikke forandre noe m.m.

Men målet for oss i Kirken er utviklingen til større kjærlighet, det å bli ett med Kristus og med hverandre.

Vi er kalt til å se hverandre som en stor familie.

Når vi tviler, så gir familien oss rom til å vokse, til å utvikle oss. Glede og kjærlighet kan vi ikke ha for oss selv, de må deles.

Vi kan være uenig i mangt og meget, men vi er lemmer på ett legeme.

Enhet i mangfold! Det er det fantastiske med vår Kirke!