Prinsippet ‘Treenighet’ – grunnlaget for hele universet

Et lite troskurs – del 2

Kristne tror at Gud er formløshet (Faderen), Gud er form (Sønnen), og Gud er selve den levende og kjærlige energien mellom disse to (Den Hellige Ånd).

De tre utsletter ikke hverandre. I stedet gjør de akkurat det motsatte!

Å anerkjenne treenigheten som relasjon i seg selv, åpner samtaler med vitenskapens verden. Denne overraskende innsikten betegner alt riktig fra bunnen av – fra atomer, til økosystemer, til galakser.

Guds form er formen til alt i universet! Alt er i relasjon og ingenting står alene.

Treenighetslæren beseirer det dualistiske sinnet og inviterer oss inn i ikke-dual, helhetlig bevissthet.

Det erstatter argumentasjonsprinsippet mellom to med det dynamiske prinsippet mellom tre.

Det bringer oss inn i det fantastiske åpne rommet av “ikke én, men ikke to heller.”

Tankene er inspirert av cac.org, bilde: Kapellet i St. Hallvard (HHM)