Bispevisitas i St. Hallvard 6.-7. februar

Det var fjerde gang at biskop Bernt visiterte St. Hallvard menighet. Som han selv sa kom han gjerne til den andre siden av Akerselva. Menigheten var fortsatt preget av Coronatiden. Ikke alle plasser i kirken var opptatt, og det ble ikke kirkekaffe etterpå. Synd! Men biskopen kunne tenke seg å delta i kirkekaffen når den igjen finner sted.

Det var høytidsstemning under prosesjonen inn og ut kirken. Trompetisten Lars Kvålo og organisten Xavier spilte bl.a. Purcell. Sitat biskop Bernt: “Man blir allerede høystemt av å se så mange ministranter.”

Vår nye menighetsrådsleder og fotografen Dominik Wojtyczka hilste biskopen velkommen i begynnelsen av messen. Lektor Frøydis Gustavsen leste lesningen og diakon Sindre-Jacob Bostad (som også er bispedømmets økonom) evangeliet. Etterpå var det møte med menighetsråd og finansråd.