Laudato si prosjekt

Velkommen til Prosjektet Laudato Si !

Vi møtes en gang i måneden og neste gang, møte nummer 3, er etter messen, klokken 18.00, den 24 februar. Denne gangen ønsker vi å invitere medlemmer til komme med konkrete forslag til Laudato Si målene. Disse ideene vil bli dokumentert og fulgt opp i konkret handling. 

Se på plakaten og målene, tenk og skriv ned dine forslag, så deler vi dem ved neste treff. Hjertelig velkommen!

Pater Ragnar, Maria og Carl Johan

For mer info gå på: Laudato Si’ Goals – Laudato Si’ Action Platform (laudatosiactionplatform.org)