Den viktigste prekenen noensinne: Bergprekenen

P. Ragnars preken 13. februar Luk 6,17.20-26, første søndag (nesten) uten Corona-tiltak

På den tid gikk Jesus sammen med de tolv ned fra fjellet og ble stående på en slette. Der var det samlet en stor mengde av hans disipler, og en stor skare av folk fra hele Judea og Jerusalem og fra kystlandet ved Tyros og Sidon. Da så han opp, festet blikket på sine disipler og sa:
«Salige er dere fattige, for Guds rike hører dere til.
Salige er dere som nå sulter, for dere skal få spise dere mette.
Salige er dere som nå gråter, for dere skal få le.
Salige er dere når menneskene hater dere, når de bannlyser dere og spotter dere, når de skyr dere som frafalne for Menneskesønnens skyld.
Gled dere da og dans av fryd, for en stor lønn venter dere i himmelen. For det samme gjorde deres forfedre med profetene.
Men ve dere rike! for dere har alt fått deres trøst.
Ve dere som nå er mette, for dere skal komme til å sulte.
Ve dere som nå ler, for dere skal komme til å sørge og gråte.
Ve dere når alle taler vel om dere, for det samme gjorde deres forfedre med de falske profeter.»

Jesus snakker til to veldig ulike grupper av tilhørere. Da er de som trenger håp, hjelp, trøst og støtte, som er syke, triste og sultne. Og da er de som er mistenksomme, som frykter for deres innflytelse og maktposisjoner, altså fariseerne og de skriftlærde.

Dette kan tydelig høres i Jesu forkynnelse: den første gruppen får høre at Gud ser og hører dem, vet om deres lengsler etter et bedre liv og er i ferd til å forandre deres håpløse situasjon.

Og de skriftlærde og fariseerne må høre Jesu veropene som er myntet på dem.

Evangeliet er unik og holdes for den viktigste preken noensinne: Bergprekenen. Hvordan kommuniserer Gud med sitt folk?

Moses som ledet israelittene ut av Egypt, hadde den gang stentavler med alle slags (for-)bud. Jesus derimot kommer med budskapet om menneskers frie vilje og bringer dem Guds velsignelse.

Vi har ofte klare ønsker om hva Gud skal si. Men da skaper vi en gud i menneskets bilde. Det gjelder altså å være forsiktig med slike forestillinger og ønsker.

De som lyttet til Jesus denne gang var ikke forberedt på det de hørte. Deres forestilling var at Messias skulle komme med makt og velde.

Jesus leder oss til steder vi ikke ville forventet. Dette er kun mulig gjennom nåde.

Radikal kristendom berører sinn og hjerte i fellesskap. Og saligprisningene er et løfte om håp og frelse.