“Kom til kirken, det er plass til flere!” (p. Ragnar)

Om verdien og viktigheten av det katolske fellesskapet

Det å være en kristen er å tro at Jesus Kristus er Frelseren, at han er ‘Veien, Sannheten og Livet’ (Joh 14,6).

Kan vi klare det alene? Neppe! Den katolske Kirke understreker alltid viktigheten av å være delaktig i fellesskapet, å være et aktivt medlem i menigheten. Der møter vi andre med samme tro. Vi styrker og støtter hverandre i det vi feirer Kirkens sakramenter, spesielt Eukaristien (takksigelsen), messen.

Sakramentene er synlige tegn på Guds usynlige nåde. I sakramentene møter vi den levende, barmhjertige Gud som kommer helt inn til oss og fyller oss med sin kjærlighet og nåde.

Gud leger våre sår og helbreder oss. Gud renser oss og gir oss kraft og styrke for våre liv. Gud bekrefter at han er med oss alle dager i våre liv. Kunne vi ønske oss noe bedre? Neppe!

Etter messen kan vi nå igjen møtes over en kopp kaffe, bli mer kjent med hverandre, utvikle bånd og fortrolighet. Dere har nok hørt at kirkekaffen omtales som ‘Det åttende sakramentet’?!

Vi vokser til en stor familie. Alle er velkomne, alle er like viktige. Og enhver som ikke kommer til messen, blir savnet.

Søndagens høymesse i St. Hallvard gir et vidunderlig bilde av vårt fellesskap: Her møtes mennesker fra (nesten) hele verden. Mangfoldet er enormt – og det er også mulighetene som oppstår. Vi er på en måte en liten global landsby.

Det kan til tider være vanskelig å forene alle de ulike språkene og kulturene. Men hvis vi møtes med et åpent hjerte og et åpent sinn, så vil den Hellige Ånd gjøre sitt og vårt fellesskap vil bære gode frukter.

Derfor lytt til vår sogneprest p. Ragnar og ta med glede imot innbydelsen til å komme til messe. Velkommen skal du være!