‘Kirken er fellesskapet av de frelste syndere’ (pave Frans)

“Kirken er fellesskapet av de frelste synderne. For en flott definisjon! Ingen kan ekskludere seg selv fra Kirken.

Alle er vi frelste syndere.

Vår hellighet er frukten av Guds kjærlighet som viser seg i Kristus.

Og Kristus helliggjør oss ved å elske oss i vår elendighet og redde oss ut av den.»

Pave Frans, generalaudiens 2. februar. Bilde: Merkur.de.