Aktuell informasjon for St. Hallvard kirke

Velkommen til St. Hallvard menighet 🙂

Korsveiandakt i fastetiden:
– hver fredag før norsk messe kl. 17.15 og etter polsk messe kl. 19.00
– hver onsdag kl. 10.15 før 11-messen

Menighetskontorets åpningstid:
Tirsdag til fredag kl 09:00-15:00 (mandager stengt)

Kirken er åpen:
Tirsdag til fredag fra morgen til etter siste messe.
Lørdag fra ca 10:30 til etter siste messe.
Søndager fra ca 09:00 til etter siste messe.
Andre tider for helligdager

Alle smitteverntiltak er opphevet og menighetens aktiviteter går som planlagt.

Kirkekaffe som vanlig fra og med 13. februar.

Vi ber likevel om at de som ønsker munnkommunion om å følge prestens anvisninger.