Elsk deres fiender!

Et kontroversielt evangelium!? – P. Ragnars preken fra siste søndag (Luk 6,27-38)

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Til alle dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør vel mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, be for dem som behandler dere ille. Når en slår deg på kinnet, så vend det andre til; om en tar fra deg din kappe, la ham få kjortelen med. Gi til enhver som ber deg, og tar noen fra deg hva ditt er, krev det ikke igjen! Hva dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal dere gjøre mot dem. (Luk 6,27-31)

For et kontroversielt evangelium! Hvordan kan vi gjøre det? Hvordan elske våre fiender?

Hva mener Jesus med at vi skal “vende det andre kinnet til”? Skal vi bare stå der og ta imot juling? Og mener han at vi skal gi bort alle våre eiendeler, også de som vi ville trenge selv?

Jesus prøver nok å hamre i oss et veldig viktig budskap, og da trengs det sterke ord: Elsk deres fiender!

I første lesning hørte vi at David sparer Sauls liv (1 Sam 26,2.7–9.12–13.22–23). Hvorfor? Saul prøvde å ta Davids liv gjentatte ganger før.

Jesus gir svaret: En disippel skal alltid være barmhjertig, skal være rede til å tilgi, ikke dømme, ikke fordømme.

Vi har et stort forbilde: Jesus selv. Han levde det han preket. Bare lytt til hans siste ord da han hang døende på korset: “Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.” (Luk 23,34).

Vi trenger nok ikke flere bevis på at Jesus elsket sine fiender.

Guds eget eksempel viser oss vei. Gud overøser oss med barmhjertighet og nåde. Grunnlaget for hele skaperverket er nettopp det: Guds kjærlighet.

Vi kommer alltid til kort, alle sammen. Vi kan aldri få nok av denne kjærligheten som vi lengter så meget etter.

La oss derfor be Gud om å overøse oss med sin barmhjertighet, kjærlighet og nåde!