CO2-faste, et fasteforsett for denne fastetiden?!

Menighetens Laudato-Si-gruppe anbefaler en spesiell faste i år: