Lovsangskveld, messe og internasjonal rosenkrans. Kom til felles bønn!