Vi ber for fred i Ukraina og i verden

Korsveiandakt i fastetiden:
– hver fredag før norsk messe kl. 17.15 og etter polsk messe kl. 19.00
– hver onsdag kl. 10.15 før 11-messen