Hellige Josef

I dag feirer vi høytiden av den hellige Josef. To ganger nevner evangelisten Matteus at Josef møtte en engel i drømmen mens han sov. Engelen ba Josef om å ta Maria og hennes barn til seg og senere om å flykte med mor og barn til Egypt. Josef var lydhør og lydig og reddet livene til Maria og Jesus.

Derfor er Josef et stort forbilde for oss når vi prøver å høre på det Gud sier til oss og å ha tiltro til Guds vilje.

Jakob ble far til Josef, Marias mann. Og av henne ble Jesus født, han som kalles Messias.
Men med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Mens hans mor Maria var trolovet med Josef, og de ennå ikke var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd. Josef, hennes husbond, var en rettskaffen mann; han ville ikke bringe skam over henne, men besluttet å skille seg fra henne i all stillhet.
Men som han gikk og tenkte på dette, viste Herrens engel seg for ham i drømme og sa til ham: «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru; for det barn hun bærer, er blitt til ved Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for det er han som skal frelse sitt folk fra deres synder.»
Og da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde befalt ham.

I dag gratulerer vi spesielt St. Josephsøstrene på Grefsen med dagen.

Bilde: katolsk.no