St. Hallvard kirke inviterer til våkenatt

Mer info på: https://www.katolsk.no/nyheter/2022/03/paven-innvier-russland-og-ukraina-til-marias-uplettede-hjerte