Invitasjon

Vi feirer Religionenes dag i Urtehagen lørdag 21. mai.12.00 Minikonsert med Traces Gospel Choir13.00 Panelsamtale
Troens rolle i samfunnet
Hvordan kan tro føre til positivt engasjement?
Hva slags utfordinger innebærer troen og hvordan oppleves dette?
14.00 “Åpen mikrofon”
Alle er velkomne! Islamic Solidarity Society, Islamic Cultural Centre, Oslo Islamic Center, Det Islamske forbundet – Rabita, Central Jamaat Ahle Sunnat, Buddhistforbundet, St. Hallvard Den katolske kirke, St. Olav Den katolske kirke, St. Edmund´s Anglican Church, Kvekersamfunnet, Home Church – Det norske baptistsamfunn, Den norske kirke