Månedlig Arkiv: april 2022

Høytidelig feiringen av Det hellige triduum og påskedagen

De store fire messene i Triduum og på påskedag er nå feiret. Her følger et sammendrag av p. Ragnars prekener og bildene fra feiringen.

Skjærtorsdag 14. april 2022 (norsk, kl. 18): Elsk hverandre og tjen hverandre!
I dag feirer vi at Jesus virkelig har forvandlet brød og vin til sitt legeme og blod. Dette er ikke magi, men et mirakel. Fotvaskingen har samme grunnlag. Den er ganske nytt i liturgien og kom i 1956, først kun for menn, men siden 2016 (pave Frans) for alle troende, kvinner inkludert. Og det var en veldig viktig forandring siden tegnet gjelder hele vår ‘kommunitet’, hele menigheten. Begge tegn – deling av brød og vin og fotvaskingen – har med Jesu bønn å gjøre: Elsk hverandre!

Den største skal bli alles slave og vi skal følge Jesus. Dette tegnet minner meg (p. Ragnar) om at jeg er deres tjener, ikke deres herre. Vær klar over at fotvaskingen ikke er teater, ikke en forestilling eller gjenfortelling, men det er tegnet på at vi skal tjene hverandre!

Langfredag 15. april 2022 (norsk, kl. 15): Vi skal dø som Jesus, og vi skal oppstå som han.
Langfredag er den tristeste av alle dager. Jesus har gitt sitt liv, frivillig, som et uskyldig lam. At Gud elsker oss så høyt at ‘han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.’ (Joh 3, 16) – dette etterlater hos oss kanskje ikke ren og skjær glede, men også et visst ubehag: Var denne forferdelige lidelsens vei virkelig nødvendig?

Vår vilje til å gjøre bot er knyttet til dette offeret. Under fastetiden har vi forberedt oss. Vi skal dø som Jesus, og vi skal oppstå som han. La oss ta noen minutters stillhet for å takke Gud av hele vårt hjerte.

Påskenatt 16. april 2022 (norsk, kl. 21.30-24.00): Ikke let etter den levende blant det som er dødt!
Vi lever i en tid med mye støy og lyd og blinkende lys overalt. Mange av oss kan ikke mer tåle stillheten og å sitte stille. Vi tar bilder med våre mobiler av oss selv, legger dem ut på Facebook, Instagram og sender dem til alle kjente, et stolthetens og forfengelighetens tegn.

Når vi kommer til kirken, så kan det nesten bli en kultursjokk. Her rår stillheten, her kan vi være oss selv. Her kan vi la den oppstandne Kristus komme inn i våre hjerter. Gud tar imot oss med åpne armer. Kristus vandrer trofast ved vår side og sier: ‘Frykt ikke!’ Og: ‘Ikke let etter den levende blant det som er dødt!’

Påskedag 17. april 2022 (norsk, kl. 11.00): Gå og forkynn – om nødvendig med ord!
Kristi oppstandelse betyr for oss evig liv! Og dette livet kan vi leve allerede nå!
Det er ulike måter å reagere på de siste dagers hendelser, Jesu lidelse, død og oppstandelse. Etter Jesu død spredtes vi i sorg og stillhet. Men Jesus stod opp! Kvinnene oppdaget det, disiplene tvilte, Tomas nektet.

Kristi oppstandelse betyr for oss evig liv! Og dette livet kan vi leve allerede nå!

Vår oppgave: Å bringe bud. I dag skal vi fornye våre dåpsløfter. Dermed forplikter vi oss til å dele de gode nyhetene. Det er en plikt, en plikt som kan gjøres uten ord – som den hellige Frans mintes sine medbrødre om: Gå og forkynn, om nødvendig med ord.

I dag ber vi om at vår tro kan bli sterk slik at vi troverdig kan gi budskapet om Kristi oppstandelse videre. Må Kristus hjelpe oss til å kjenne hans nærvær slik at vi ikke søker den levende blant det som er dødt!

Ukens pave Frans

Hva er det du ønsker av meg?

Når vi ber, kan vi spørre: “Jesus, her er jeg sammen med deg, hva er det du ønsker av meg? Hva er det i mitt hjerte, i mitt liv, som du vil at jeg skal forandre? Hvordan ønsker du at jeg skal se på andre mennesker?”

Å be på denne måten vil gjøre oss godt, for Mesteren er ikke fornøyd med bare det ytre; han søker hjertets sannhet. Når vi i sannhet åpner våre hjerter for ham, kan han gjøre underverker i oss.

Pave Frans, april 2022

Foto: Catholic Press Photo
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Ukens pave Frans

Hjertene må forandres først

Hvis vi ønsker at verden skal forandres, må våre hjerter forandres først. La oss rette blikket mot Marias uplettede hjerte. Det var mulig for Gud å begynne en ny frelsens- og fredens historie med henne. Gud forandret historien ved å banke på døren til Marias hjerte.

Pave Frans, mars 2022

Foto: catholicsstrivingforholiness.org
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar