“Har du meg kjær?”

P. Ragnars preken på 3. søndag i påsketiden (Joh 21-1-19)

Da de hadde spist, sa Jesus til Simon Peter: «Simon, Johannes’ sønn, holder du mer av meg enn disse andre?» Han svarer: «Ja, Herre, du vet at jeg holder av deg.» Jesus sier da: «Vokt mine lam.»
Men så igjen, annen gang, spør han: «Simon, Johannes’ sønn, har du meg kjær?» Og han svarer: «Ja, Herre, du vet at jeg holder av deg.» Jesus sier: «Vær hyrde for mine får.»
Og for tredje gang spør han: «Simon, Johannes’ sønn, holder du av meg?» Da utbrøt Peter, bedrøvet over at Jesus tre ganger kunne spørre om han hadde ham kjær: «Herre, du vet alt; så vet du også at jeg holder av deg.» Jesus sier: «Så vokt mine får.
(Joh 21,15-17)

Det er et fantastisk evangelium vi hører i dag. Disiplene har vendt hjem til Galilea for å ta opp sine opprinnelige hverdagslige gjøremål: å fiske i Galileasjøen. Kanskje visste de ikke hva de ellers skulle gjøre. Men så møter de den oppstandne Kristus på bredden.

Samtalen mellom Kristus og Peter, som vi har gjengitt ovenfor, er verdt å se på nøye. Den har sitt bakteppe på Peters gjentatte fornektelse i natten da Jesus ble arrestert. Tre ganger denne natten påstod Peter å ikke kjenne Jesus. Så gol hanen som Jesus hadde spådd.

Kristus spør ved Galileasjøen etter Peters kjærlighet for ham. Kjærlighet er en sterk drivkraft. Men Peter sviktet da det gjaldt hans eget liv. Og dette kommer frem i samtalen nå.

I den greske originalteksten finner vi tre ulike nivåer for kjærlighet, agape (Guds kjærlighet til oss), amor (kjærlighet av f.eks. ektefeller) og philia (kjærlighet til søsken eller venner). Det er ikke mye igjen av de tre nivåene i den norske oversettelsen. Men litt kan skimtes også her.

Først spør Kristus: Peter, elsker du meg mer enn noe annet. Dette er det høyeste nivå, betingelsesløs kjærlighet (agape). Kristus spør om han er det viktigste i Peters liv: Peter, er jeg nummer 1 i ditt liv? Peter svarer da: “Jeg elsker deg som en bror.” Peters svar kan ikke matche Kristi spørsmål.

Kristus minsker nå kravene (amor). Peter, har du meg kjær? Peter bekrefter igjen med samme ordelag: “Jeg elsker deg som en bror.” Fortsatt er Peters svar ikke på høyden med Kristi spørsmål.

Derfor minsker den Oppstandne nivået en gang til. Han vil komme Peter i møte slik at Peter kan forsone seg med seg selv: “Elsker du meg som en bror?” Og nå kan Peter svare fullt ut, av hele hans hjerte. Dette nivået passer ham (philia). Han er smertelig klar over at hans kjærlighet kunne vært større, men Gud kan bruke alt det Peter har å gi. Og det er sannelig ikke lite!

Guds kjærlighet er viktigst av alt i våre liv. Å ta imot Guds kjærlighet er en livslang prosess. I denne prosessen utvikler vi vår egen kjærlighet til Gud. Og Gud kan bruke vår kjærlighet uansett nivå og til tross for vår svakhet. Peter er et strålende eksempel på denne utviklingsprosessen. La oss slå følge med ham.