PILEGRIMSTUR TIL RINGERIKE LØRDAG 18. JUNI

Vi vil gjenopplive en gammel menighetstradisjon med utflukter til katolske steder i Norge.

Derfor inviteres til pilegrimsreise lørdag 18. juni til Røyselandet ved Tyrifjorden, nærmere bestemt Stein Gård kirkeruinene og Bønsnes kirke. Vi får guiding fra historielaget på begge steder. På Bønsnes feirer vi messe med vår pilegrimsprest p. Andreas.

Det blir lunsj på Ringerike gjestegård og såpass styrket tar vi for oss Kistefos museum med sin flotte skulpturpark.

Vi starter kl. 9.00 og er tilbake ved 17-tiden. Turen koster 750 kr.

Påmelding innen 1. juni 2022 til kontoret i St. Hallvard, tel. 23 30 32 00 eller mail Oslo-St.Hallvard@katolsk.no. Vennligst oppgi en mail-adresse eller telefon for mer informasjon.