Ukens pave Frans

Hans vitner til alle tider

Ved å stige opp til himmelen i stedet for å forbli legemlig sammen med noen få mennesker, blir Jesus nær alle ved Den hellige ånd. Den hellige ånd gjør Jesus tilstedeværende i oss uten å være begrenset av tid og rom, slik at vi kan være hans vitner.

Pave Frans, Kr. himmelfartsdag 2022

Foto: franciscanmedia.org
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar