Festen for den hellige Treenighet

Gud er relasjon, en kjærlighetens relasjon. P. Ragnars preken siste søndag 12. juni

I dag har jeg lyst å preke over noe annet. Hvorfor? Jo, fordi treenighet er et vanskelig tema.

Graham Green beskriver i sin bok ‘Monsignor Quixote’ en slags allegori for Treenigheten. To personer reiser sammen i bilen Rosinante. De har med seg tre rødvinsflasker til en bedre middag. Disse tre flaskene er umulig å skille fra hverandre. Deres innhold er helt identisk, de kommer fra samme rødvinsfat og er fylt på flaske samtidig. De to personene må selvsagt prøve alle tre flasker. Hvordan det ender, behøves ikke å beskrive mer detaljert.

Treenigheten gir et bildet på det kristne liv. Det dreier seg om en ytre enhet og en indre enhet. Den ytre enheten er vi alle, sammenbundet som Kristi legemet. Den indre enheten er jeg med mine egenskaper.

Kanskje kan vi nærme oss temaet ved å spørre: Hva betyr Treenigheten for oss, for meg?

I St. Hallvard menighet er vi så heldig å ha et stort mangfold av mennesker fra ulike verdensdeler og kulturer. Vi kan være sammen med hele verden. Det er et liv i den hellige Treenighet.

Gud er relasjon, en kjærlighetens relasjon. Vi skal leve innenfor denne relasjonen.

Og kommunionen er forsmak på enheten med Gud. Enheten blir på denne måten synlig.

La oss be om at vi alle vokser mer og mer sammen, amen!