Ukens pave Frans

La oss ofte påkalle Den hellige ånd

Jeg oppfordrer dere alle til å påkalle Den hellige ånd ofte i løpet av dagen. Hans gode og skapende styrke lar oss gå ut av oss selv og være et trøstens og håpets tegn for andre.

Pave Frans, pinsen 2022

Foto: CNS/Paul Haring
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar